Connect with us

Hi, what are you looking for?

Srbija Zapad Info

Lokal

Преглед резултата мерења квалитета ваздуха у Граду Ужицу и околини за период 11.05.2024 – 14.05.2024. године

Podelite vest

Преглед резултата мерења квалитета ваздуха у Граду Ужицу и околини за период 11.05.2024 – 14.05.2024. године

Завод за јавно здравље Ужице, Агенција за заштиту животне средине и Институт за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут” Београд преко мерних станица непрекидно прате концентрацију загађујућих материја у ваздуху на широј града Ужица, са посебним освртом на ситуацију у вези са појавом пожара на депонији “Дубоко” Ужице.

За 11.05.2024. прелиминарни резултати мерења средње дневне вредности ПМ 10 фракције суспендованих честица на мерном месту Севојно показују минимално прекорачење граничне вредности и износи 52 µг/м3 од дозвољених 50 µг/м3 , из разлога краткотрајног повећања вредности који се догодио током ноћи. На осталим мерним местима није било прекорачења граничних вредности загађујућих материја.

За 12.05.2024. прелиминарни резултати мерења указују да измерене средње дневне вредности загађујућих материја нису прекорачиле граничне вредности.

За 13.05.2024. прелиминаран резултат мерења средње дневне вредности ПМ 10 фракције суспендованих честица на мерном месту Луново село показује прекорачење граничне вредности, из разлога повећања вредности који се догодио у раним јутарњи сатима, што је видљиво у доле приказаној табели сатних вредности. Прелиминаран резултат мерења средње дневне вредности укупних суспендованих честица на мерном месту Татинац, Резервоар Дубоко, кућа Дрчелић показује прекорачење граничне вредности.На осталим мерним местима није било прекорачења граничних вредности загађујућих материја

За 14.05.2024. прелиминарни резултати мерења указују да измерене средње дневне вредности загадјујућих материја нису прекорачиле граничне вредности.

У појединим периодима дана (нпр. рани јутарњи сати), догађају се епизодна повећања вредности суспендованих честица што је у случају мерног места Луново село подигло средњу дневну вредност ПМ 10 фракције суспендованих честица изнад граничне вредности. Непријатне сензације у виду појаве изразито непријатног мириса које повремено имају грађани су везане за конкретне метереолошке услове, који у току дана поспешују задржавање ослобођених загађујућих материја у приземним слојевима атмосфере. Непријатан мирис који подсећа на паљевину је одсутан у делу дана када се појаве вертикална и хоризонтална ваздушна струјања изазвана сунчевим зрачењем која врши разређење и дисперговање загађујућих материја.

С тим у вези препоручујемо грађанима да у делу дана када се осећа непријатан мирис на паљевину дуже не бораве на отвореном и држе затворене прозоре на стамбеним објектима. Ово се пре свега односи на најосетљивији део популације децу, труднице, особе које болују од хроничних плућних и кардиоваскуларних, као и других акутних и хроничних болести у којима је већ компромитована плућна функција. Из превентивних разлога, препоручујемо да градјани држе затворене прозоре на стамбеним објектима у току ноћи због евентуалног епизодног погоршања ваздуха.

На основу резултата до сада спроведених испитивања квалитета ваздуха везано за појаву дима, односно пожара на депонији нису констатоване концентрације загађујућих материја које, могу имати негативан утицај на здравље при акутној изложености (посматрано као целодневне 24 часовне вредности).

Табеларни приказ

Прелиминарне средње дневне вредности концентрација загадјујућих материја у ваздуху, Мерно место: Ужице – СЕПА

Сумпор диоксид

[ug.m-3]

ПМ10 фракција суспрендованих  честица

[ug.m-3]

Азот диоксид

[ug.m-3]

Азотови оксиди

[ug.m-3]

Угљен моноксид

[mg.m-3]

Азот моноксид

[ug.m-3]

ПМ2.5 фракција  суспендованих честица [ug.m-3]
Граничне вредности
125 50 85 5
2024-05-05 6.49 28.11 30.68 63.84 0.4 21.63 18.91
2024-05-06 6.43 15.15 26.43 53.12 0.31 17.45 9.04
2024-05-07 7.7 25.52 41.03 98.33 0.42 37.45 13.32
2024-05-08 7.02 32.39 35.04 91.5 0.39 36.84 15.63
2024-05-09 8.68 34.82 34.59 77.59 0.44 28.11 24.72
2024-05-10 6.37 36.93 34.8 75.04 0.39 26.29 22.63
2024-05-11 6.77 30.77 34.91 72.98 0.32 24.86 17.52
2024-05-12 7.08 28.08 31.16 58.27 0.31 17.66 18.37
2024-05-13 10.17 32.87 38.19 88.54 0.36 32.8 16.85
2024-05-14 7.62 37.51 44.09 110.09 0.43 43.06 23.34

Прелиминарне средње дневне вредности концентрација загадјујућих материја у ваздуху, Мерно место Луново Село – СЕПА

Време Сумпор диоксид

[ug.m-3]

ПМ10 фракција  суспендованих честица

[ug.m-3]

Азот диоксид

[ug.m-3]

Азотови оксиди

[ug.m-3]

Угљен моноксид

[mg.m-3]

Азот моноксид

[ug.m-3]

ПМ2.5  фракција суспендованих честица [ug.m-3]
Granične vrednosti 125 50 85 5
2024-05-05 12.83 10.94
2024-05-06 9.29 7.73
2024-05-07 7.89 20.04 6.49 12.21 0.28 4.05 15.12
2024-05-08 6.78 37.77 7.46 13.38 0.24 3.89 28.22
2024-05-09 6.82 21.1 11.75 20.01 0.18 5.4 16.03
2024-05-10 7.49 24.89 7.39 11.78 0.19 2.88 16.88
2024-05-11 8.15 49.35 5.57 10.98 0.25 3.52 35.48
2024-05-12 10.55 49.21 6.91 12.93 0.26 3.93 37.26
2024-05-13 12.7 98.58 5.36 10.26 0.28 3.19 74.36
2024-05-14 5.6 31.29 7.97 14.52 0.24 4.28 23.42

Прелиминарне средње САТНЕ  вредности концентрација загадјујућих материја у ваздуху, Мерно место Луново Село – СЕПА

Време PM10 [ug.m-3]
12.05.2024 20:00 34.2
12.05.2024 21:00 60.95
12.05.2024 22:00 93.44
12.05.2024 23:00 42.82
13.05.2024 0:00 52.95
13.05.2024 1:00 15.53
13.05.2024 2:00 158.78
13.05.2024 3:00 131.82
13.05.2024 4:00 425.86
13.05.2024 5:00 404.89
13.05.2024 6:00 364.34
13.05.2024 7:00 219.66
13.05.2024 8:00 213.95
13.05.2024 9:00 136.9
13.05.2024 10:00 65.97
13.05.2024 11:00 28.09
13.05.2024 12:00 14
13.05.2024 13:00 12.8
13.05.2024 14:00 12.74
13.05.2024 15:00 12.05
13.05.2024 16:00 11.64
13.05.2024 17:00 9.93
13.05.2024 18:00 12.48
13.05.2024 19:00 14.96
13.05.2024 20:00 11.77
13.05.2024 21:00 12.38
13.05.2024 22:00 11.17
13.05.2024 23:00 11.25
14.05.2024 0:00 17.25
14.05.2024 1:00 20.64

Прелиминарне средње дневне вредности концентрација загадјујућих материја у ваздуху, Мерно место Севојно (Дечји вртич) – Институт Батут

Сумпор диоксид

 [ug.m-3]

ПМ10 фракција  суспендованих честица

 [ug.m-3]

Азот диоксид

 [ug.m-3]

Угљен моноксид

 [mg.m-3]

Азот моноксид

 [ug.m-3]

ПМ2.5 фракција  суспендованих честица [ug.m-3]
Граничне вредности
125 50 85 5
2024-05-10 20.09 21.01 10.37 0.44 3.06 13.25
2024-05-11 12.17 52.16 8.75 0.28 3.61 39.57
2024-05-12 10.43 37.61 8.92 0.32 2.83 29.5
2024-05-13 12.32 28.57 8.59 0.26 3.92 18.05
2024-05-14 11.42 33.11 13.53 0.37 4.01 25.73

Средње дневне вредности концентрација загадјујућих материја у ваздуху, Завод за јавно здравље Ужице

Град Ужице Мерно место Боблиотека

(Градски трг)

Татинац куће

Терзић-Илић

Татинац резервоар Дубоко

кућа  Дрчелић

ПИО (Градска пијаца) Татинац

куће

Терзић-Илић

Амбулната

Севојно

Параметар испитивања PM2.5 PM10 PM10 TSP čađ SO2 NO2 čađ SO2 NO2 čađ NO2
мерна јединица µg/m3
Гранична вредност(24h) 50 50 120 50 125 85 50 125 85 50 85
Датум и време узорковања 00-24 00-24 8:00-8:00 8:00-8:00 00-24 00-24 00-24 8:00-8:00 8:00-8:00 8:00-8:00 00-24 00-24
07.05.2024 14 14 13 87 16 <12 36 <7 <12 14 15 15
08.05.2024 16 9 17 55 12 <12 22 <7 <12 6 8 8
09.05.2024 38* 14 30 102 35 <12 25 13 <12 4 10 9
Резултати испод  за ПМ 10, ПМ 2,5 и ТСП су прелиминарни                
10.05.2024 31** 17 27 214 12 <12 26 <7 <12 6 <7 15
11.05.2024 9 12 14 100 15 <12 24 <7 <12 5 13 10
12.05.2024 20 21 -*** 66 <7 <12 25 11 <12 8 <7 7
13.05.2024 11 15 27 260 17 <12 21 11 <12 <7 10 13
14.05.2024 16 21 64 12 24 30 23 <12 3 21 9

*резултат ПМ10 Севојно (дневно премештање апарата за узорковање)

**узорковано у периоду од 15:00-24:00, *** – Узорак оштећен у апарату током узорковања

Усредњене сатне измерене вредности загађујућих материја у ваздуху на мерним местима Ужице, Севојно и Луново Село као и индекс квалитета ваздуха у последњем сату, можете пронаћи на линку Агенције за заштиту животне средине: http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledstanica.php

Усредњене сатне измерене вредности загађујућих материја у ваздуху на мерном месту Севојно као и индекс квалитета ваздуха у последњем сату, можете пронаћи на линку Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановиц Батут: http://batut.kosava.net/

Ради ефикасније комуникације са јавношћу и лакшег поређења квалитета ваздуха у свету су развијени различити критеријуми/индекси квалитета ваздуха.

Агенција за заштиту животне средине (СЕПА) и Институт Батут, за период усредњавања један сат, користе индексе квалитета ваздуха које можете пронаћи на линковима: http://www.amskv.sepa.gov.rs/kriterijumi.php и http://batut.kosava.net/

Здравствене препоруке (утицај на здравље и препоруке за понашње) за поједине индексе квалитета ваздуха мозете пронаћи на линку Агенције за заштиту животне средине: http://www.amskv.sepa.gov.rs/infooprojektu.php и линку Института Батут испод сатних резултата: http://batut.kosava.net/

Средње дневне вредности измерене вредности загађујућих материја у ваздуху које мери Завод за јавно здравље Ужице на мерним местима Ужице (Библиотека) Севојно (Амбуланта), ПИО (Градска пијаца), Татинац, куће Терзић, Илић, Татинац, Резервоар Дубоко, кућа Дрчелић и актуелну временску прогнозу Републичко хидрометеоролошког завода, за подручје депоније Дубоко, можете пронаћи на линку:

Pročitajte i druge vesti

Istaknute priče

Podelite vestGodinama unazad porodica Vučić je u unakrsnoj vatri raznoraznih trećerazrednih medija gde se na osnovu poluinformacija i najmostruoznijih laži formira ničim izazvana priča...

Vesti

Podelite vestDirektorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Sanja Radojević Škodrić izjavila je danas da država kontinuirano ulaže u retke bolesti i da se...

Vesti

Podelite vestTim lеkara Klinikе za ginеkologiju i akušеrstvo UKC Srbijе u Višеgradskoj opеrisao jе dvadеsеtdvogodišnju dеvojku, koja jе iz unutrašnjosti prеbačеna u kritičnom stanju....

Vesti

Podelite vestLUČANI: U okviru rеvitalizacijе Ovčarsko-kablarskе klisurе podrazumеvaju sе vеlika ulaganja i sa lučanskе stranе, a jеdna od prvih invеsticija jе asfaltiranjе putnog pravca...

Vesti

Podelite vestGrad Čačak je uz saglasnost Vlade Republike Srbije potpisao ugovor sa nemačkim privrednim društvom PWO SEE d.o.o, koje je u vlasništvu nemačke kompanije...

Vesti

Podelite vestPrеdsеdnik Srbijе Alеksandar Vučić sastao sе danas sa spеcijalnim prеdstavnikom Evropskе unijе za dijalog Bеograda i Prištinе i druga rеgionalna pitanja Zapadnog Balkana,...

Vesti

Podelite vestVršilac dužnosti dirеktora Poštе Srbijе Zoran Đorđеvić izjavio jе danas da su prihvaćеni svi zahtеvi radnika koji protеstuju i najavio da od zaradе...

Vesti

Podelite vestTakozvani Zlatiborski put tokom poslеdnjih godina jеdna jе od najrizičnijih dеonica na zapadu Srbijе. Skoro svakodnеvno dolazi do tеških saoraćajnih nеzgoda, ponеkad i...

Vesti

Podelite vestJP „Pošta Srbijе” jе raspisala konkurs za posao i poziva svе zaintеrеsovanе da sе vеć danas prijavе za poslovе dostavljača i poštara u...

Vesti

Podelite vestU Srbiji jе zabranjеna upotrеba 113 prеparata za zaštitu bilja, što jе dеo usklađivanja sa propisima unutar Evropskе unijе. Prеparati su povučеni zato...

Vesti

Podelite vestIako Dan primirja u Prvom svеtskom ratu ovе nеdеljе pada u subotu, ovе godinе nеćеmo imati pravo na produžеni vikеnd. Naimе u ovom...

Vesti

Podelite vestRеpublički hidroеmtеorološki zavod objavio jе upozorеnjе na lokalnu pojavu lеdеnе kišе. Kako jе saopštеnu lеdеna kiša trеbalo bi da padnе u srеdu na...

Vesti

Podelite vestRеzultati ankеtе pokazali su da čak 43 odsto ugostitеlja žеli da oslobodi svojе lokalе dima klasičnе cigarеtе, 25 odsto njih to radi iz...

Vesti

Podelite vestVеtеrinarskе inspеkcijе ćе, zbog povеćanog promеta svеžе i smrznutе ribе, sprovoditi vanrеdnе kontrolе prodajе ribе u svim rеgistrovanim objеktima za vrеmе Božićnog posta....

Vesti

Podelite vestProblеm nеdovoljnog broja grobnih mеsta na Gradskom groblju u Čačku uskoro bi trеbalo da budе rеšеn, nakon što vlasnici sеdam domaćinstava kojе sе...

Vesti

Podelite vestSvi građani koji su zaključno sa 23. novеmbrom podnеli zahtеv za pеnziju ili nеku drugu prinadlеžnost koju isplaćujе PIO fond imaju pravo novčanu...

Vesti

Podelite vestPеrtusis ili vеliki kašalj (u narodu poznat i kao „magarеći kašalj”) vеoma jе zarazna baktеrijska infеkcija koja zahvata disajnе putеvе (rеspiratorni trakt). Uzrokujе...

Vesti

Podelite vestDrugi put za samo sеdam dana mеdvеdi su upali u pčеlinjak porodicе Gojković. Kako jе ova porodica izjavila za lokalnе mеdijе pričinjеna jе...

Vesti

Podelite vestTokom jutarnjih sati zbog intеnzivnih snеžnih padavina na putеvima u Zlatiborskom okrugu došlo jе do prеkida saobraćaja za tеrеtna vozila. – Zabrana jе...

Vesti

Podelite vestPrеmijеrka Ana Brnabić sastala sе danas sa prеdstavnicima Sindikata upravе Srbijе, a poslе sastanka jе navеdеno da ćе Vlada Srbijе uputiti prеporuku svim...

Vesti

Podelite vestIzgradnja drugе fazе Bulеvara vojvodе Putnika u Čačku od ogromnog jе značaja za građanе, jеr nе samo da ćе saobraćajnе gužvе kroz cеntralnе...

Politika

Podelite vest Foto: Društvene mreže Umeja Abu Tahe Zukorlić, prva žena muftije Muamera Zukorlića i majka predsednika Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlića, preminula...

Vesti

Podelite vestVrеdni malinari iz prijеpoljskog sеla Skokućе vеć godinama unazad sе mučе prilikom transporta crvеnog zlata jеr jе put do njihovе kućе u katastrofalnom...

Vesti

Podelite vestU Srbiji sе uvеčе očеkujе prеstanak padavina, a potom i razvеdravanjе. Kako jе objavio Rеpublički hidromеtеorološki zavod (RHMZ), na sеvеru zеmljе vеć suvo...